De Watermeter

Zorgvuldig grondwaterstanden opnemen en verwerken is een tijdrovende aangelegenheid. Met DeWatermeter kan snel en op ieder moment alle gegevens van de meetpunten worden getoond. De grondwaterstanden worden in een grafiek weergegeven tezamen met een boorbeschrijving, een kaart met de ligging, een foto en de peilbuisgegevens.

De grafiek en data kunnen vanaf de website gemakkelijk worden gedownload.

DeWatermeter ontsluit zowel online (telemetrische) als handmatige data. Ook is het mogelijk om online handmetingen in te voeren.

Bodemvocht, EC en temperatuur kunnen ook met DeWatermeter worden ontsloten.